Licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

 

Witam !!!

Tematem strony jest instrukcja instalacji i uruchomienia karty WL-8305 w systemie LINUX MANDRAKE 9.2 z kernelem 2.4.22-10mdk. Przypuszczam, że problem dotyczy wszystkich kart z chipsetem firmy Texas Instruments Acx100, mam nadzieję również, że poniższy sposób ułatwi instalcję karty w innych dystrybucjach LINUX'a. Opracowanie powstało w oparciu o Craig's Acx100 HowTo.


Zaczynamy !

PRZYGOTOWANIE.
Zakładam, że Mandrake jest już zainstalowany.

Będziemy potrzebować następujące pliki:

- Pliki Firmware karty, dostępne na CD dostarczonym wraz z kartą: RADIO0d.BIN, RADIO11.BIN, WLANGEN.BIN
(Uwaga: ważna jest wielkość liter, w razie potrzeby należy zmienić jak powyżej)

- plik acx100_pci.o /dostępny tutaj został skompilowany przeze mnie w systemie Mandrake 9.2, więc powinien działać/

Ww. wymienione 4 pliki należy skopiować na dyskietkę, uruchomić Mandrake'a, zalogować się jako root.


INSTALACJA.

1. Zapewne jesteśmy w środowisku graficznym KDE, bądź GNOME, więc otwieramy okienko /ja używałem przeglądarki Konqueror/, podobnie jak w WINDOWS i kopiujemy sobie plik acx100_pci.o do katalogu /lib/modules/2.4.22-10mdk/kernel/drivers/net/

2. Tworzymy katalog /lib/modules/acx100_fmwe, następnie kopiujemy tam trzy pliki Firmware.

3. Przechodzimy do katalogu /etc i otwieramy plik modules.conf /po prostu klikamy na niego myszką ;)/. Na końcu pliku dodajemy dwie linijki tekstu /zakładamy, że mamy jedną sieciówkę, w przypadku gdy posiadamy jeszcze zwykłą kartę ethernet, w aliasie poniżej wpisujemy eth1 w miejsce eth0, to powinno być zrozumiałe/:
options acx100_pci use_eth_name=1 debug=0x01 firmware_dir=/lib/modules/acx100_fmwe
aliast eth0 acx100_pci

4. W konsoli wydajemy komendę: depmod -a. Tutaj zatrzymałem się na dwa tygodnie. Jak zapewne większości z Was pojawił się nieszczęsny komunikat "unresolved symbol errors in acx100_pci.o". Jeżeli pomimo użycia pliku acx100_pci.o , skopiowanego powyżej ode mnie pojawił się ów tekst zapraszam tutaj, jeżeli nie, przechodzimy do punktu 5.

5. Jesteśmy prawie w domu. Wydajemy komendę implementującą moduł: modprobe acx100_pci . Tutaj nie powinien wystąpić żaden błąd.

6. Sprawdzamy, czy moduł się załadował: lsmod | grep acx100_pci /znaczek pomiędzy komendą lsmod a grep to Shift+\ Powinniśmy otrzymać odpowiedź w postaci jednej linii tekstu, rozpoczynającej się tekstem: acx100_pci

7. Sprawdzamy, czy karta jest zainstalowana w kompie: ifconfig -a . W wyniku tego polecenia otrzymamy informację o dwóch urządzeniach. Jedno z nich to "lo", a drugie to "eth0", czyli nasza bezprzewodowa sieciówka lub"eth1", gdy mamy dwie karty sieciowe. Pojawi się podobny do tego tekst:

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:8F:09:22:D1
____tutaj kolejne linijki tekstu____
Interrupt:11 Base address:0x4800

gdzie: HWaddr to adres urządzenia MAC. To musi się zgadzać z tym, co widzimy pod WINDOWS.

8. Ustawiamy nasz adres IP: ifconfig eth0 192.155.2.20 mtu 576 . Tutaj jest podany zupełnie przypadkowy adres IP.

9. Następnie wydajemy polecenie: iwconfig . Gdyby pojawił się błąd, musimy zainstalować pakiet: wireless-tools . Robimy to w następujący sposób:
- spod LINUX'a menu K /jak START w WINDOWS/ konfiguracja - pakiety - instalacja pakietów, w okienku wpisujemy wireless, odnajdzie nam odpowiedni pakiet, klikamy zainstaluj i gotowe.

10. Jeżeli pracujemy w sieci, gdzie adres IP przydziela serwer DHCP, instalujemy pakiet o nazwie pump w ten sam sposób jak wyżej wireless-tools.

11. Więc, jeszcze raz iwconfig z konsoli i powinniśmy otrzymać coś takiego:

eth0 v0.1g ESSID:""
Mode:Ad-Hoc Channel:1 Cell: 54:57:7B:51:10:86
Bit Rate=11Mb/s Tx-Power:18 dBm
Encryption key:off
Link Quality:34/0 Signal level:-191 dBm Noise level:-225 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

12. ESSID - w tym miejscu umieścimy nazwę naszego Access Pointa, CHANNEL, to chyba wiadomo, resztę pozostawimy bez zmian, czyli: iwconfig eth0 mode managed channel x essid xxxx , w miejsce x'ów wpisujemy odpowienie dane. W 99% transmisja nie jest kodowana, więc nie podaję przepisu na WEP, wszystko jest na Craig's.

13. Ponownie wydajemy komendę: iwconfig . W tym momencie powinniśmy otrzymać mniej więcej coś takiego:

eth0 v0.1g ESSID:"moja_nazwa_accessa" Nickname:"moj_komp"
Mode:Managed Channel:8 Access Point: 00:05:8F:09:F4:13
Bit Rate=11Mb/s Tx-Power:18 dBm
Encryption key:0ACD-41AF-22
Link Quality:104/0 Signal level:-139 dBm Noise level:-243 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

14. Ok, teraz włączenie karty: iwconfig eth0 essid xxxx /gdzie xxxx - nazwa Access Point'a/

15. Ustawiamy adres route'a, czyli inaczej IP naszego Access'a: route add default gw 192.155.2.1 eth0 .

16. Teraz wielka chwila: próbujemy pingować naszego route'a: ping -c 4 192.155.2.1 . Jeżeli nam odpowie, to jesteśmy w domu. Jesli nie, cofamy się parę punktów wyżej i próbujemy wszystko jeszcze raz.

17. Edytujemy plik /etc/resolv.conf i w pierwszej linii wpisujemy IP naszego serwera (route'a): nameserver 192.155.2.1 . Zapisujemy plik i pingujemy: ping -c 4 www.mandrake.pl . Tutaj również powinno się już coś pojawić, tzn. jesteśmy podłączeni do sieci !!!


Konfiguracja interfejsu sieciowego.

1. Otwieramy plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 i sobie piszemy:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.155.2.20
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.155.2.1
BROADCAST=192.155.2.255
MTU=576
ONBOOT=yes
MODE=Managed
CHANNEL=8
RATE=11M
KEY=xxxx-xxxx-xx
ESSID=myessid_name
#IWPRIV='set_debug 0x00'

_______________

OK, w miejsce BOOTPROTO, jeżeli IP przypisuje nam DHCP wpisujemy wartość DHCP. W moim przypadku mam adres IP na stałe przydzielony przez DHCP, więc nie ma to większego znaczenia.

2. Edytujemy plik /etc/sysconfig/network i wpisujemy:

NETWORKING=yes
GATEWAY=192.155.2.1

Wystarczą te dwie linijki.

3. To wszystko. Karta powinna się ładować automatycznie przy starcie systemu.


Strona jak na razie jest bardzo oszczędna, postaram się to na bieżąco zmieniać. Mam nadzieję, że większości pomogłem. Pragnę zaznaczyć, że nic nowego nie wymyśliłem, większość rzeczy została opisana na podstawie Craig's, bardzo dobrego opracowania. Ja sam jestem newbies :)


miris (R)